Dnes je:
Svátek má:

ZŠ Jedovnice navštěvuje ve školním roce 2015/2016 v 17 třídách celkem 365 žáků, většina z Jedovnic, ale také z Kotvrdovic, Krasové, Rudice a Vilémovic. Současná budova je postavena od roku 1950. Na škole pracuje ve školním roce 2015/16 celkem 40 zaměstnanců z toho 30 pedagogických.

Škola je od roku 1996 součástí regionálního sdružení CIRSIUM společně se základními školami Křtiny, Ostrov, Lipovec, Podomí a Sloup. V rámci tohoto sdružení se během školního roku konají různé vzdělávací a sportovní aktivity nejen pro žáky, ale i zaměstnance škol.

Naši žáci se účastní celé řady mimoškolních vzdělávacích aktivit například terénní výuka, plavecký a lyžařský výcvikový kurz, dějepisná exkurze v Praze, návštěvy divadelních představení, besed se spisovateli atd.

Škola aktivně spolupracuje v rámci družebních kontaktů se školou v německém Aschheimu, kam jezdí děti s vyučujícími a zdokonalují si tak své jazykové schopnosti. Toto partnerství je podporováno jednak Česko-německým fondem budoucnosti jednak i naším zřizovatelem městysem Jedovnice.

Při ZŠ vznikl v roce 1999 Školní klub. Pod jeho hlavičkou funguje množství zájmových kroužků pro děti - rybaření, přírodovědný, PC hrátky, florbal, aerobik, sportovní hry , angličtina a další. Během školního roku organizuje ŠK řadu velmi vydařených a oblíbených akcí například: Miss ZŠ, pěveckou soutěž Jedovnická kuňka nebo letní příměstský tábor.

V rámci školního stravování je žákům k dispozici výběr ze dvou obědových menu, vaří se i bezlepková dietní strava. O velké přestávce mají žáci možnost přihlásit se k odběru svačiny, kterou paní kuchařky připravují.

Mgr. Eva Štaralová
ředitelka školy