Školní projekty

Škola je součástí několika mezinárodních projektů.

KidVenture

KidVenture is a project for children, teachers, parents and for all that hold an interest on entrepreneurship education and computer learning games.

The project’s main goal is to create an innovative computer learning game for Entrepreneurship Education of children between 6  and 10 years old, for use in formal, non-formal and informal education settings, and that will be available completely free Europe wide.

Odkaz na facebook: https://m.facebook.com/kidventuregame/

Odkaz youtube: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=TY07aYj_hzw&app=desktop

Šablony 2

Hlavní cíle:

 • Podpora společného vzdělávání
  • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce
  • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
  • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008003

 Projekt s názvem „Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích“ se zaměřuje na rozšíření doby provozu klubu a realizaci příměstských táborů v době školních prázdnin. Daná zařízení zajistí péči o děti mladšího školního věku v době mimo školní vyučování, kdy rodiče potřebují být v zaměstnání. Hlavním cílem je podpořit uplatnění rodičů na trhu práce, a tím usnadnit skloubení pracovního a rodinného života.

Fotografie

Důležité formuláře na jednom místě

Word a pdf formuláře ``ke stažení``