Informace – dokumentace 2

Dokumenty a odkazy ke stažení

Přihlášky do ŠD jsou k dispozici u vedoucí školní družiny

Mgr. Jakuba Ošlejška

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

107501_view_512x512

Provoz ŠK ve školním roce 2020/2021 bude zahájen 1. října, v čase od 12:30 do 16.00 hod. Ranní provoz od 6.30 do 7.40 hod.

Přihlášení dítěte do ŠK:

Na začátku roku proběhne od 1.9 do 25.9.2020 oficiální zápis. Dle pořadí podání přihlášek bude přijato prvních 25 žáků.

Platba:

50 Kč/měsíc. V měsíci říjnu Vám bude zaslán variabilní symbol a číslo účtu; platba se hradí za pololetí.

Samostatný odchod dítěte ze ŠK je možný. Čas odchodu si dítě určuje samo, popřípadě dle domluvy s rodiči lze dítě posílat v určitou dobu.

Zdůrazňujeme, že na telefonické omluvení dítěte nebude brán zřetel a žák nebude samostatně uvolněn!

Během doby od 14.00 do 15.00 je čas vyhrazen pro pobyt venku v tuto dobu proto nedoporučujeme samostatný odchod žáků.

ZUŠ

V době přesunu dítěte do výuky na ZUŠ a do zájmových kroužků, neneseme za dítě odpovědnost. Dítě bude uvolněno jen s Vaším písemným souhlasem. Prosíme o informaci, zda-li se dítě po kroužku vrací či nikoli.

Svačina

Nezapomeňte na odpolední svačinu a pití do družiny

Ostatní dokumenty