Informace – dokumentace 2

Dokumenty a odkazy ke stažení

Přihlášky do ŠD jsou k dispozici u vedoucí školní družiny

Mgr. Jakuba Ošlejška

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

107501_view_512x512

Provoz ŠK ve školním roce 2023/2024 bude zahájen 4. září, v čase od 12:30 do 15.00 hod. Ranní provoz od 6.30 do 7.40 hod v rámci ŠD

Přihlášení dítěte do ŠK:

Přihlašování proběhlo na konci školního roku v červnu 2022. Žáci byli přijati dle pořadí podání přihlášek a ročníku.

Platba:

150 Kč/měsíc. V měsíci září Vám bude zaslán variabilní symbol a číslo účtu; platba se hradí 2x ra rok.

Samostatný odchod dítěte ze ŠK je možný. Čas odchodu si dítě určuje samo, popřípadě dle domluvy s rodiči lze dítě posílat v určitou dobu.

Během doby od 14.00 do 15.00 je čas vyhrazen pro pobyt venku v tuto dobu proto nedoporučujeme samostatný odchod žáků.

ZUŠ

V době přesunu dítěte do výuky na ZUŠ a do zájmových kroužků, neneseme za dítě odpovědnost. Dítě bude uvolněno jen s Vaším písemným souhlasem. Prosíme o informaci, zda-li se dítě po kroužku vrací či nikoli. V době od 14:00 do 15:00 je v ZUŠ zajištěn dozor nad dětmi (pro děti končící v 14:15 a začínající v 14:20)

Svačina

Nezapomeňte na odpolední svačinu a pití do družiny

Ostatní dokumenty