Školní psycholog

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit

Kdo je školní psycholog na naší škole?

Mgr. et Mgr. Zdenka Hlaváčková, DiS.

Kontakt

mobil: 739 949 400                                                                                                              

e-mail:  zdenka.hlavackova@zsjedovnice.cz

Psycholog na škole působí:

 • Pondělí: ——-
 • Úterý: 7 : 00 – 15 : 00
 • Středa: 10 : 00 – 15 : 00
 • Čtvrtek: 7 : 00 – 14 : 00
 • Pátek: 10 : 00 – 14 : 00

Osobní kontakty mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Co školní psycholog dělá?

 • Řešení vztahových problémů ve třídách
 • Preventivní práce se třídami – prevence sociálně patologických jevů, rozvoj sociálních dovedností dětí, podpora zdravého třídního klimatu, atd.
 • Programy zaměřené na podporu zdravého životního stylu, problematiku mezilidských vztahů a zdravý psycho-sexuální vývoj
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole
 • Spolupráce s třídními učiteli při podpoře zdravého třídního klimatu
 • Předcházení a řešení výukových obtíží žáků
 • Individuální poradenství žákům a jejich rodičům
 • Spolupráce s pedagogy v oblasti výukových obtíží u žáků
 • Předcházení a řešení výchovných problémů žáků a zneužívání návykových látek
 • Účast na výchovných komisích
 • Individuální poradenství žákům a jejich rodičům
 • Konzultace s třídními učiteli v oblasti výchovných obtíží u žáků
 • Řešení individuálních emočních, vztahových či rodinných problémů dětí
 • Krizová intervence
 • Spolupráce se výchovným poradcem a metodikem školy
 • Spolupráce s PPP a dalšími odborníky

 

Školní psycholožka

mobil: 739 949 400

Plánovaná činnost školního psychologa

2023/2024

Poradenské pracoviště

Informace kdy se na nás můžete obrátit, jak probíhá spolupráce