Přihláška – školní jídelna

Dokumenty a odkazy ke stažení

Přihláška – formulář

107501_view_512x512

výdej obědů: 11:30 – 13:45 hod.

Školní jídelna využívá objednávání stravy přes internet. Objednávku je možné uskutečnit v případě, že byla na účet školy poukázána stanovená částka nejpozději k 20. předchozího měsíce.
Oběd a svačinu lze objednat přes internet (www.strava.cz).
Přihlašování do systému:
Jídelna: 3097
Uživatelské jméno: příjmení a první písmeno ze jména
(dohromady bez diakritiky)
Uživatelské heslo: variabilní symbol
(přidělen po vyplnění přihlášky u vedoucí stravování)

Ostatní dokumenty