Úřední hodiny

Schůzky s vedením školy po předchozí domluvě

Clock

Prosíme rodiče, aby vstupovali do budovy školy vchodem pro žáky a řádně se nahlásili na vrátnici.

Je v zájmu Vašeho dítěte, zabránit pohybu cizích osob po budově školy.

Kancelář školy

paní Renata Šíblová

Dle domluvy

Ředitelka

Ing. Lenka Danielová, Ph.D.

Dle domluvy

Zástupkyně ředitelky

 

po předchozí domluvě

Režim školy

Začátek a konec jednotlivých vyučovacích hodin:
1. hodina 07:50 – 08:35
2. hodina 08:45 – 09:30
3. hodina 09:45 – 10:30
4. hodina 10:40 – 11:25
5. hodina 11:35 – 12:20
6. hodina 12:30 – 13:15
7. hodina 13:45 – 14:30
8. hodina 14:40 – 15:25