Úřední hodiny

Schůzky s vedením školy po předchozí domluvě

Clock

Prosíme rodiče, aby vstupovali do budovy školy hlavním vchodem a řádně se nahlásili na sekretariátu  prostřednictvím videotelefonu ve vestibulu školy.

Je v zájmu dětí, zabránit pohybu cizích osob po budově školy.

Kancelář školy

paní Renata Šíblová – úřední hodiny dle domluvy, 603 759 010

Ředitelka

Ing. Lenka Danielová, Ph.D. – úřední hodiny dle domluvy, 732 653 92

Zástupkyně ředitelky

Ing. Lenka Sotáková – úřední hodiny dle domluvy, 604 796 570

 

Režim školy

Začátek a konec jednotlivých vyučovacích hodin:
1. hodina 07:50 – 08:35
2. hodina 08:45 – 09:30
3. hodina 09:45 – 10:30
4. hodina 10:40 – 11:25
5. hodina 11:35 – 12:20
6. hodina 12:30 – 13:15
7. hodina 13:45 – 14:30
8. hodina 14:40 – 15:25