Úřední hodiny

Schůzky s vedením školy po předchozí domluvě

Clock

Prosíme rodiče, aby vstupovali do budovy školy vchodem pro žáky a řádně se nahlásili na vrátnici.

Je v zájmu Vašeho dítěte, zabránit pohybu cizích osob po budově školy.

Kancelář školy

paní Drahomíra Nejezchlebová

Úterý 7:00 12:00, 13:00 14:30
Čtvrtek 7:00 12:00, 13:00 14:30

Zástupkyně ředitelky

paní Mgr. Blanka Nečasová

Úterý 7:30 8:00, 14:00 15:00
Čtvrtek 7:30 8:00, 14:00 15:00

Ředitelka

Eva Štaralová

Středa 12:30 14:00

(po předchozí domluvě)

Režim školy

Začátek a konec jednotlivých vyučovacích hodin:
1. hodina 07:50 – 08:35
2. hodina 08:45 – 09:30
3. hodina 09:45 – 10:30
4. hodina 10:40 – 11:25
5. hodina 11:35 – 12:20
6. hodina 12:30 – 13:15
7. hodina 13:45 – 14:30
8. hodina 14:40 – 15:25