O škole

Kvalitní vzdělání žákům všech úrovní

Nová budova základní školy byla postavena mezi lety 1947 – 1950 v lokalitě nad rybníkem Olšovec. Důvodem pro postavení nové budovy školy byla nedostačující kapacita staré školy, která se nacházela na městečku.

Základní škola byla postavena pro kapacitu 520 žáků. Školu navštěvují nejen místní žáci, ale i děti ze sousedních obcí Krasová, Kotvrdovice a Rudice.

Škola už od počátku svého založení byla zaměřena všeobecně, se zaměřením na mimoškolní aktivity, díky čemuž vznikl v roce 1999 školní klub. Školní klub se zaměřuje na řadu zájmových kroužků např. basketbal, gymnastiku či rybářský kroužek.

Od školního roku 1997/98 škola navázala velmi přátelské vztahy s partnerskou základní školou v Německu. Základní škola sídlí v Aschheimu, kam žáci v doprovodu učitelů jezdí zdokonalovat své jazykové schopnosti.

Další partnerskou školou je základní škola v  základní škola ve slovenské Tatranské Lomnici.

Naše vize

Hlavním cílem školy je poskytovat kvalitní vzdělání žákům všech úrovní a přivést je k co nejlepším výsledkům.

,,Budujeme školu, která připraví žáka pro uplatnění  v běžném životě, do které budou žáci, učitelé i rodiče rádi chodit.“

Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace

Prostory školy

Moderní vzdělávací centrum v Jedovnicích

Základní škola

Nová budova základní školy byla postavena mezi lety 1947 – 1950 v lokalitě nad rybníkem Olšovec. Důvodem pro postavení nové budovy školy byla nedostačující kapacita staré školy, která se nacházela na městečku.

Základní škola byla postavena pro kapacitu 520 žáků. Školu navštěvují nejen místní žáci, ale i děti ze sousedních obcí Krásova, Kotvrdovice a Rudice.

Školní družina

Cílem školní družiny je kromě relaxace a odpočinku po vyučování a obědě především rozvíjení pohybových a tělesných dovedností formou kolektivních činností a her.

Velký důraz je kladen na pobyt venku, a to na školním hřišti nebo v blízkém okolí školy. Podle ročních období pořádáme různé akce a výlety.

Školní kuchyně

Školní jídelna se nachází v přízemí budovy. Prostory jsou laděny do příjemných odstínů světlých barev. Škola poskytuje dětem svačinky v dopoledních hodinách a odpoledne výběr ze dvou druhů jídel.

Škola = hra, radost, poznání

Moderní škola, do které chodí děti, učitelé i rodiče rádi.

  • „Budujeme školu, která připraví žáka pro uplatnění v běžném životě, do které budou žáci, učitelé i rodiče rádi chodit.“
    Eva Štaralová /ředitelka školy
  • „To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky a nezachytitelné vteřiny.“
    Karel Čapek /spisovatel
  • „Budujeme školu, která připraví žáka pro uplatnění v běžném životě, do které budou žáci, učitelé i rodiče rádi chodit.“
    Eva Štaralová /ředitelka školy