Výchovný poradce

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit

Kdo je výchovný poradce na naší škole?

Mgr. Jaroslava Šíblová

Kontakt

mobil: 604 510 052                                                                                                               

e-mail: jaroslava.siblova@zsjedovnice.cz

Výchovný poradce na škole působí od  8:45 – 10:30  vždy v pátek 

Osobní kontakty mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Co výchovná poradkyně dělá?

  • Kariérové poradenství a pomoc při rozhodování o další profesní orientaci žáků
  •  Individuální poradenství pro žáky a zákonné zástupce v této oblasti
  •  Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
  •  Zajištění skupinových návštěv žáků školy v informačních střediscích úřadu práce
  •  Vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na péči
  •  Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a kontrolní vyšetření v ŠPZ)
  •  Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole
  •  Poskytování informací o činnosti školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření a možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

Shromažďování odborných zpráv a informacích o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních dat.

Výchovná poradkyně

mobil: 604 510 052

Plánovaná činnost výchovného poradce

2023/2024

Poradenské pracoviště

Informace kdy se na nás můžete obrátit, jak probíhá spolupráce