Přihláška – školní družina

Dokumenty a odkazy ke stažení

Přihlášky do ŠD jsou k dispozici u vedoucí školní družiny

Mgr. Reginy Psohlavcové

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

107501_view_512x512

Provoz ŠD ve školním roce 2019/2020 je do 16.30 hod. Ranní provoz od 6.30 do 7.40 hod.

Přihlášení dítěte do ŠD:

Do 26. 6. 2019 nás prosím informujte (druzina@zsjedovnice.cz) o tom, zda Vaše dítě bude navštěvovat školní družinu. Zprava by měla obsahovat jméno žáka/žákyně, třídu, případně Vaše poznámky, zjm. s kým by chtěl/la chodit do družiny. Během školníku roku již nelze dělat změny.

Platba:

100 Kč/měsíc. V měsíci září Vám bude zaslán variabilní symbol a číslo účtu; platba se hradí čtvrtletně.

 

Omluvenky: samostatný odchod dítěte ze ŠD je možný:

  1. Pokud bude tato informace uvedena na zadní straně zápisového lístku (stálý odchod).
  2. Dítě přinese na tento den, popř. dny, písemnou omluvenku.

Zdůrazňujeme, že na telefonické omluvení dítěte nebude brán zřetel a žák nebude samostatně uvolněn!

Během doby od 14.00 do 15.00 je čas vyhrazen pro pobyt venku v tuto dobu proto nedoporučujeme samostatný odchod žáků a zejména vyzvedávání dětí!

ZUŠ

V době přesunu dítěte do výuky na ZUŠ a do zájmových kroužků, neneseme za dítě odpovědnost. Dítě bude uvolněno jen s Vaším písemným souhlasem

Oblečení do ŠD

Dle ročního období a Vašeho vlastního uvážení. Doporučuji náhradní tepláky, mikinu, tenisky na hřiště. V zimě „oteplováky“. U prvňáčků doporučujeme všechny věci označit jménem!

Svačina

Nezapomeňte na odpolední svačinu a pití do družiny

Ostatní dokumenty