Informace – dokumentace

Dokumenty a odkazy ke stažení

Přihlášky do ŠD jsou k dispozici u vedoucího školní družiny

Mgr. Jakuba Ošlejška

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

107501_view_512x512

Provoz ŠD ve školním roce 2023/2024 je do 16.30 hod. Ranní provoz od 6.30 do 7.40 hod.

Přihlášení dítěte do ŠD:

Přihlášení dětí proběhlo na konci školního roku 2022/23 prostřednictvím Školy OnLine.
Oficiální písemnou přihláškuobdřží žáci od vychovatelů na začátku roku. V přihlášce musí být vyplněné veškeré údaje, předběžné odchody a vyzvedávání lze později upravit.

Platba:

150 Kč/měsíc. V měsíci září Vám bude zaslán variabilní symbol a číslo účtu; platba se hradí 2x za rok.

 

Omluvenky: samostatný odchod dítěte ze ŠD je možný:

  1. Pokud bude tato informace uvedena na zápisním lístku (stálý odchod)
  2. Tato informace je uvedena na Odchodovém lístku (možná aktualizace v průběhu roku)
  3. Dítě přinese na tento den, popř. dny, písemnou omluvenku (pouze vzor omluvenky ŠD viz web ŠD – Informace, dokumenty)

Zdůrazňujeme, že na telefonické omluvení dítěte nebude brán zřetel a žák nebude samostatně uvolněn!

Během doby od 14.00 do 15.00 je čas vyhrazen pro pobyt venku v tuto dobu proto nedoporučujeme samostatný odchod žáků a zejména vyzvedávání dětí!

ZUŠ

V době přesunu dítěte do výuky na ZUŠ a do zájmových kroužků, neneseme za dítě odpovědnost. Dítě bude uvolněno jen s Vaším písemným souhlasem. Prosíme o informaci, zda-li se dítě po kroužku vrací či nikoli. V době od 14:00 do 15:00 je v ZUŠ zajištěn dozor nad dětmi (pro děti končící v 14:15 a začínající v 14:20)

Oblečení do ŠD

Dle ročního období a Vašeho vlastního uvážení. Doporučuji náhradní tepláky, mikinu, tenisky na hřiště. V zimě „oteplováky“. U prvňáčků doporučujeme všechny věci označit jménem!

Svačina

Nezapomeňte na odpolední svačinu a pití do družiny

Ostatní dokumenty