Informace – dokumentace

Dokumenty a odkazy ke stažení

Přihlášky do ŠD jsou k dispozici u vedoucí školní družiny

Mgr. Jakuba Ošlejška

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

dokument ve formátu PDF

107501_view_512x512

Provoz ŠD ve školním roce 2020/2021 je do 16.30 hod. Ranní provoz od 6.30 do 7.40 hod.

Přihlášení dítěte do ŠD:

Na začátku roku proběhne od 1.9 do 4.9.2020 oficiální zápis. Přihlášku lze stáhnout nebo dostat od vychovatelů. V přihlášce musí být vyplněné veškeré údaje, předběžné odchody a vyzvedávání lze později upravit.

Platba:

100 Kč/měsíc. V měsíci září Vám bude zaslán variabilní symbol a číslo účtu; platba se hradí čtvrtletně.

 

Omluvenky: samostatný odchod dítěte ze ŠD je možný:

  1. Pokud bude tato informace uvedena na zadní straně zápisového lístku\ odchodovém listu (stálý odchod).
  2. Dítě přinese na tento den, popř. dny, písemnou omluvenku.

Zdůrazňujeme, že na telefonické omluvení dítěte nebude brán zřetel a žák nebude samostatně uvolněn!

Během doby od 14.00 do 15.00 je čas vyhrazen pro pobyt venku v tuto dobu proto nedoporučujeme samostatný odchod žáků a zejména vyzvedávání dětí!

ZUŠ

V době přesunu dítěte do výuky na ZUŠ a do zájmových kroužků, neneseme za dítě odpovědnost. Dítě bude uvolněno jen s Vaším písemným souhlasem. Prosíme o informaci, zda-li se dítě po kroužku vrací či nikoli.

Oblečení do ŠD

Dle ročního období a Vašeho vlastního uvážení. Doporučuji náhradní tepláky, mikinu, tenisky na hřiště. V zimě „oteplováky“. U prvňáčků doporučujeme všechny věci označit jménem!

Svačina

Nezapomeňte na odpolední svačinu a pití do družiny

Ostatní dokumenty