Seznam kontaktů

Osobní schůzku doporučujeme domluvit předem

Kontakty

Škola

ředitelka školy: Mgr. Eva Štaralová

mobil.: 777 025 442
email: reditelka@zsjedovnice.cz
Úřední hodiny: dle domluvy

 

zástupkyně ředitele školy: Ing. Lenka Danielová, PhD.

email: zastupce@zsjedovnice.cz

Úřední hodiny: dle domluvy

Poradenské pracoviště

výchovná poradkyně: Mgr. Jaroslava Šíblová

mobil: 604 510 052    
email: jaroslava.siblova@zsjedovnice.cz
Úřední hodiny: po 8:45 – 10:30

 

školní metodička prevence: Mgr. Blanka Svobodová

email: blanka.svobodova@zsjedovnice.cz

Úřední hodiny: čt 13:45 – 14:30

 

školní psycholožka: Mgr. Irena Kolčárková

mobil: 739 949 400
email: skolnipsycholog.zsjedovnice@gmail.com

Úřední hodiny:

  • Úterý: 10 : 00 – 16 : 00
  • Středa: 8 : 00 – 13 : 00
  • Čtvrtek: 8 : 00 – 14 : 00

Školní jídelna

vedoucí školní jídelny: Jana Šebelová
tel.: 516 442 495
mobil.: 604 529 148
email: jana.sebelova@zsjedovnice.cz

 

kuchařky:

Iveta Resová

Dagmar Vymazalová

Markéta Zukalová

Zuzana Přikrylová

Školní družina

vedoucí vychovatelka: Barbora Janků
mobil.: 603 529 155
email: barbora.janku@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: st 15:00 – 15:45

 

ostatní vychovatelky:

 

Monika Sehnalová
mobil: 603 809 464
email:  monika.sehnalova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: po 6:30 – 7:30

 

Tereza Střížová

email:  tereza.strizova@zsjedovnice.cz

 

Ing. Marie Zouharová

email: marie.zouharova@zsjedovnice.cz

mobil: 604 565 902

konzultační hodiny: út 15:00 – 16:00

Učitelé

I. stupeň

I.A: Mgr. Radka Hromková Ušelová, Dis.

mobil.:  603 802 856
email:   radka.hromkova.uselova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: po 8:45 – 10:30

 

I.B: Mgr. Soňa Hrazdírová

mobil: 605 242 618
email: sona.hrazdirova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: st 7:00 – 7:50

 

II.A: Mgr. Hana Šíblová

email:   hana.siblova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: út 15:00 – 16:00

 

II.B: Mgr. Yvona Kolářová 

email:  yvona.kolarova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: st 7:00 – 7:50

   

III.A:  Mgr. Blanka Svobodová

email:  blanka.svobodova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: čt 13:45 – 14:30

 

III.B:  PaedDr. Helena Smejkalová

email:  helena.smejkalova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: čt 13:45 – 14:30

 

IV.A:  Mgr. Jitka Teturová

email:  jitka.teturova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: po 7:00 – 7:50

 

IV.B: Mgr. Magda Fajfrová

email:  magda.fajfrova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: út 7:00 – 7:45

 

V.A:  Mgr. Eva Hradilová

email: eva.hradilova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: po 14:00 – 14:45

 

V.B: Mgr. Hana Slaninová

mobil: 605 244 954
email: hana.slaninova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: st 7:00 – 7:50

 

 

II. stupeň

VI. A:  Mgr. Renáta Jakubková 

email: renata.jakubkova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: út 7:00 – 7:50

 

VI. B: Mgr. Jaroslav Vávra

email:  jaroslav.vavra@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: st 14:45 – 15:30

 

VII. A:  Mgr. Jana Nezvalová

mobil:   604 506 580
email:   jana.nezvalova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: po 7:00 – 7:45

 

VII. B: Mgr. Věra Šnobltová

email: vera.snobltova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: st 13:45 – 14:30

   

VIII. A:  Mgr. Lukáš Buřt

mobil:  604 796 570
email:  lukas.burt@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: po 7:00 – 7:50

 

VIII. B: Bc. Michaela Králová

email: michaela.kralova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: st 8:45 – 9:30

   

IX. :  Mgr. Jitka Langrová, DiS

email:  jitka.langrova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: út 7:00 – 7:50

   

Mgr. Sylvie Hudcová

email: sylvie.hudcova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: po 13:45 – 14:30

 

 

Mgr. Světlana Štěpánková

mobil: 604 738 925
email: svetlana.stepankova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: pá 7:05 – 7:50

Asistenti pedagoga

Lenka Studená

email: lenka.studena@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: čt 10:40 – 11:25

 

Roman Ondráček

email: roman.ondracek@zsjedovnice.cz

mobil: 603 795 142

konzultační hodiny: st 7:00 – 7:40

 

Ljubov Nečasová:

email: ljubov.necasova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: st 7:00 – 7:40

 

Tereza Střížová

email: tereza.strizova@zsjedovnice.cz

konzultační hodiny: čt 6:45 – 7:30

Vedoucí ekonomického úseku

Ing. Hana Marinčáková

email:  ekonom@zsjedovnice.cz

mobil: 604 565 902

 

   

    

Vedoucí provozního úseku

Renata Šíblová

email: kancelar@zsjedovnice.cz

mobil: 603 759 010

Správní zaměstnanci

Školník: Libor Šenk

mobil: 604 506 382
email: libor.senk@zsjedovnice.cz

 

Pracovnice úklidu: 

  • Růžena Petýrková
  • Monika Konečná
  • Hana Němcová

 

 

   

    

Ředitelka školy

tel.: 777 025 442

Úřední hodiny

Schůzky s vedením školy po předchozí domluvě