Zápis do 1. tříd

Přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.

Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy Jedovnice proběhne v řádném termínu ve čtvrtek 2. dubna 2020 v době od 13:00 – 17: 00 hodin v Základní škole Jedovnice.

Náhradní termín je stanoven na úterý 7. dubna 2020 do 12 : 00 – 13 : 30 hodin.

Zákonní zástupci si připraví následující doklady: rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání, vyplněný zápisový list do 1. třídy, průkaz totožnosti zákonného zástupce.

V případě odkladu školní docházky je třeba přinést žádost o odklad školní docházky, doklad o potvrzení z pedagogické poradny a dětské lékařky.

Den otevřených dveří pro rodiče a budoucí žáky 1. ročníku se uskuteční 5. března 2020 od 13:00 – 16:00 hodin v budově základní školy.

Dokumenty

Fotogalerie zápisu

Důležité formuláře na jednom místě

Word a pdf formuláře ``ke stažení``