Zápis do 1. tříd

Přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se koná v budově ZŠ

S sebou přineste doklad totožnosti, rodný list dítěte,

Kritéria

Fotogalerie zápisu

Důležité formuláře na jednom místě

Word a pdf formuláře ``ke stažení``