Volební a jednací řád školské rady

Devítičlenná školská rada