Školní klub

Kvalitní vzdělání žákům všech úrovní

Školní klub je přístupný všem přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností (hraní společenských her, četba knih, komunikace s ostatními žáky apod.).

Ve školním klubu děti rozvíjejí také své tvůrčí činnosti formou různých projektů, např. projekt Přírodní katastrofy, Zimní sporty, V zdravém těle zdravý duch, První pomoc aj. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti si žáci mohou vyzkoušet vytvořit svůj vlastní komiks, napsat příběh, ale také navrhnout a vytvořit plakát k filmu. K vyhledávání informací nám slouží různé knihy a atlasy, ale také využíváme počítačovou učebnu a přístup k internetu. Nezapomínáme ani své zdraví a pohyb, a proto trávíme hodně času venku na hřišti, v zimě jezdíme bruslit nebo chodíme do tělocvičny.

Školní klub úzce spolupracuje se školní družinou a společně si tak užíváme připravené školní akce, např. Halloween, Vánoční besídka, Barevný týden, Pálení čarodějnic aj.

Provoz: Pondělí-pátek     12.30-15.00

Vychovatelé:

Ivana Leitgebová
Mgr. Zdislava Doleželová

Naše vize

Posláním školního klubu je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti, a to pestrou nabídkou aktivit.

Každý rok je pro děti připraven také příměstský tábor plný různých výletů a překvapení. Společně jsme již navštívili např. hrad Buchlov a Pernštejn, strašidelný zámek Draxmoor, VIDA! Science centrum v Brně, ale nezapomínáme ani na přírodní krásy okolí Jedovnic. Např. procházku naší krajinou ke středověké obci Bystřec jsme zakončili společným táborákem s opékáním špekáčků.

Prostory školy

Moderní vzdělávací centrum v Jedovnicích

Základní škola

Nová budova základní školy byla postavena mezi lety 1947 – 1950 v lokalitě nad rybníkem Olšovec. Důvodem pro postavení nové budovy školy byla nedostačující kapacita staré školy, která se nacházela na městečku.

Základní škola byla postavena pro kapacitu 520 žáků. Školu navštěvují nejen místní žáci, ale i děti ze sousedních obcí Krásova, Kotvrdovice a Rudice.

 

Školní družina

Cílem školní družiny je kromě relaxace a odpočinku po vyučování a obědě především rozvíjení pohybových a tělesných dovedností formou kolektivních činností a her.

Velký důraz je kladen na pobyt venku, a to na školním hřišti nebo v blízkém okolí školy. Podle ročních období pořádáme různé akce a výlety.

 

Školní kuchyně

Školní jídelna se nachází v přízemí budovy. Prostory jsou laděny do příjemných odstínů světlých barev. Škola poskytuje dětem svačinky v dopoledních hodinách a odpoledne výběr ze dvou druhů jídel.

Škola = hra, radost, poznání

Moderní škola, do které chodí děti, učitelé i rodiče s nadšením.

  • „Budujeme školu, která připraví žáka pro uplatnění v běžném životě, do které budou žáci, učitelé i rodiče rádi chodit.“
    Eva Štaralová /ředitelka školy
  • „To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky a nezachytitelné vteřiny.“
    Karel Čapek /spisovatel
  • „Budujeme školu, která připraví žáka pro uplatnění v běžném životě, do které budou žáci, učitelé i rodiče rádi chodit.“
    Eva Štaralová /ředitelka školy