Organizace školního roku 2023/2024

Rozpis vyučování a volna