Školní družina

Školní družina ZŠ Jedovnice

 Školní družina bude mít letos čtyři oddělení po 25 žácích.

Vychovatelé:
I. oddělení: Monika Sehnalová
II. oddělení: Barbora Chernyayeva
III. oddělení: Mgr. Jakub Ošlejšek (vedoucí vychovatel)
IV. oddělení: Jarmila Miholová

 

Provozní doba ŠD:
ranní: 6:25 – 7:40
odpolední: 11:20 – 16:30

Kontakt:
mail: druzina@zsjedovnice.cz
tel: 603 809 464

 

Cílem školní družiny je kromě relaxace a odpočinku po vyučování a obědě především rozvíjení pohybových a tělesných dovedností formou kolektivních činností a her.

Velký důraz je kladen na pobyt venku, a to na školním hřišti nebo v blízkém okolí školy. Podle ročních období pořádáme různé akce a výlety.

Mezi tradiční družinové akce patří Halloween, Vánoční tvoření, Vánoční besídka, Maškarní karneval, Velikonoční tvoření, Družinová Pexesiáda, Barevný týden, Pálení čarodějnic atd.

Ve školním roce 2018/2019 jsme v naší družině přivítali 43 prvňáčků, kteří byli doplněni žáky z druhé třídy. Kapacita školní družiny je tedy 100 dětí. Žáci jsou rozděleni do 3 oddělení a každé z nich vede jedna paní vychovatelka.

Během školního roku se děti seznamují s celoročním tematickým plánem. Pro tento školní rok jsme zvolili téma ,,Putování za pokladem“. Tematický plán a jednotlivé činnosti z něj plynoucí by měly vést děti k poznání různých kultur, zvyků a světadílů hravou a zábavnou formou. Každé dítě si vyrobí cestovní pas, který bude sloužit k získávání odměn za splněné úkoly, a cestovatelský deník, do nějž si bude vlepovat splněné úkoly, fotky, psát poznámky aj. Za správné plnění úkolů obdrží každé oddělení indicii, která povede k nalezení pokladu. Každý měsíc si také uvaříme jedno jídlo, které je typické pro daný světadíl.

Provoz

Kontakt

telefon: 603 391 356, 603 809 464 – na telefonu jsme pouze v době chodu školní družiny.

email: druzina@zsjedovnice.cz (email neslouží pro omlouvání žáků a jejich odchodů ze ŠD)

Informace k čipům

 Od pondělí 19. 10. 2020 bude možné dítě ze školní družiny vyzvedávat pouze na čip.

Viz: http://www.zsjedovnice.cz/druzina-cipy/

Výlety

Školní družina
Velikonoční výlet do Dinoparku a ZOO Vyškov

Indiánský týden v ŠD

Školní družina

Moderní škola, do které chodí děti, učitelé i rodiče s nadšením.