Školní družina

Školní družina ZŠ Jedovnice

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO ROK 2023

          
Přihláška červenec 2023                                                               Přihláška srpen 2023

Školní družina bude mít letos čtyři oddělení.

Vychovatelé:
I. oddělení: Monika Sehnalová
II. oddělení: Jaroslava Miholová
III. oddělení: Mgr. Jakub Ošlejšek (vedoucí vychovatel)
IV. oddělení: Ljubov Nečasová

Provozní doba ŠD:
ranní: 6:30 – 7:40
odpolední: 11:20 – 16:30

Kontakt:
mail: druzina@zsjedovnice.cz
tel: 603 809 464

Cílem školní družiny je kromě relaxace a odpočinku po vyučování a obědě především rozvíjení pohybových a tělesných dovedností formou kolektivních činností a her.

Velký důraz je kladen na pobyt venku, a to na školním hřišti nebo v blízkém okolí školy. Podle ročních období pořádáme různé akce a výlety.

Mezi tradiční družinové akce patří Halloween, Vánoční tvoření, Vánoční besídka, Maškarní karneval, Velikonoční tvoření, Barevný týden, Pálení čarodějnic atd.

Ve školním roce 2022/2023 jsme v naší družině přivítali 41 prvňáčků, kteří byli doplněni žáky z druhé a třetí třídy. Kapacita školní družiny je tedy 110 dětí. Žáci jsou rozděleni do 4 oddělení.

Během školního roku se děti seznamují s celoročním tematickým plánem. Pro tento školní rok jsme zvolili téma ,,Superhrdinové“.

Provoz

Provozní doba ŠD:
ranní: 6:30 – 7:40
odpolední: 11:20 – 16:30

Kontakt

telefon:  603 809 464 – na telefonu jsme pouze v době chodu školní družiny.

email: druzina@zsjedovnice.cz (email neslouží pro omlouvání žáků a jejich odchodů ze ŠD)

Informace k čipům

 Od pondělí 26. 9. 2022 bude možné dítě ze školní družiny vyzvedávat pouze na čip.

Viz: http://www.zsjedovnice.cz/druzina-cipy/

Školní družina a školní klub při ZŠ Jedovnice pořádala o prázdninách příměstské tábory

v roce 2021/2022

                   

v roce 2020/2021

         

 

Školní družina