Školní družina

Školní družina ZŠ Jedovnice

Cílem školní družiny je kromě relaxace a odpočinku po vyučování a obědě především rozvíjení pohybových a tělesných dovedností formou kolektivních činností a her.

Velký důraz je kladen na pobyt venku, a to na školním hřišti nebo v blízkém okolí školy. Podle ročních období pořádáme různé akce a výlety.

Mezi tradiční družinové akce patří Halloween, Vánoční tvoření, Vánoční besídka, Maškarní karneval, Velikonoční tvoření, Družinová Pexesiáda, Barevný týden, Pálení čarodějnic atd.

Ve školním roce 2018/2019 jsme v naší družině přivítali 43 prvňáčků, kteří byli doplněni žáky z druhé třídy. Kapacita školní družiny je tedy 75 dětí. Žáci jsou rozděleni do 3 oddělení a každé z nich vede jedna paní vychovatelka.

Během školního roku se děti seznamují s celoročním tematickým plánem. Pro tento školní rok jsme zvolili téma „Z pohádky do pohádky“. Školní družinou nás tak provázejí různé pohádkové bytosti, např. Kocour v botách, Sněhurka a sedm trpaslíků atd.

Provoz

Provoz ŠD ve školním roce 2019/2020 je do 16.30 hod.

Ranní provoz od 6.30 do 7.40 hod.

Odpolední provoz od 11.20 do 16.30

Kontakt

telefon: 603 391 356, 603 809 464 – na telefonu jsme pouze v době chodu školní družiny.

email: druzina@zsjedovnice.cz (email neslouží pro omlouvání žáků a jejich odchodů ze ŠD)

Informace ke školní družině

Výlety

Školní družina
Velikonoční výlet do Dinoparku a ZOO Vyškov

Školní družina

Moderní škola, do které chodí děti, učitelé i rodiče s nadšením.