Školní družina

Školní družina ZŠ Jedovnice

Školní družina a klub při ZŠ Jedovnive pořádají o prázdninách příměstské tábory

                   

Přihláška červenec                                                                            Přihláška Srpen

Školní družina bude mít letos čtyři oddělení po 25 žácích.

Vychovatelé:
I. oddělení: Monika Sehnalová
II. oddělení: Barbora Chernyayeva
III. oddělení: Mgr. Jakub Ošlejšek (vedoucí vychovatel)
IV. oddělení: Jaroslava Miholová

 

Provozní doba ŠD:
ranní: 6:30 – 7:40
odpolední: 11:20 – 16:30

Kontakt:
mail: druzina@zsjedovnice.cz
tel: 603 809 464
603 529 155

 

Cílem školní družiny je kromě relaxace a odpočinku po vyučování a obědě především rozvíjení pohybových a tělesných dovedností formou kolektivních činností a her.

Velký důraz je kladen na pobyt venku, a to na školním hřišti nebo v blízkém okolí školy. Podle ročních období pořádáme různé akce a výlety.

Mezi tradiční družinové akce patří Halloween, Vánoční tvoření, Vánoční besídka, Maškarní karneval, Velikonoční tvoření, Družinová Pexesiáda, Barevný týden, Pálení čarodějnic atd.

Ve školním roce 2021/2022 jsme v naší družině přivítali 41 prvňáčků, kteří byli doplněni žáky z druhé a třetí třídy. Kapacita školní družiny je tedy 100 dětí. Žáci jsou rozděleni do 4 oddělení.

Během školního roku se děti seznamují s celoročním tematickým plánem. Pro tento školní rok jsme zvolili téma ,,Asterix a 10 úkolů“.

Provoz

Provozní doba ŠD:
ranní: 6:30 – 7:40
odpolední: 11:20 – 16:30

Kontakt

telefon:  603 809 464, 603 529 155 – na telefonu jsme pouze v době chodu školní družiny.

email: druzina@zsjedovnice.cz (email neslouží pro omlouvání žáků a jejich odchodů ze ŠD)

Informace k čipům

 Od pondělí 27. 9. 2021 bude možné dítě ze školní družiny vyzvedávat pouze na čip.

Viz: http://www.zsjedovnice.cz/druzina-cipy/

Školní družina a školní klub při ZŠ Jedovnice pořádala o prázdninách příměstské tábory

         

 

Školní družina