Školní jídelna

Školní jídelna v areálu ZŠ Jedovnice

Školní jídelnu ZŠ Jedovnice vede paní vedoucí jídelny Iveta Resová.

Iveta Resová–  vedoucí ŠJ

Tel.:  604 529 148

E-mail:  jidelna@zsjedovnice.cz

Školní stravování je organizováno v souladu s vyhláškou MŠMT ČR číslo 107/2005 Sb. o školním stravování.

Výdej stravy

výdej obědů: 11:30 – 13:45 hod.

Školní jídelna využívá objednávání stravy přes internet.

Oběd a svačinu lze objednat na www.strava.cz.

Objednávku je možné uskutečnit v případě, že byla na účet školy poukázána stanovená částka nejpozději k 20. předchozího měsíce. První platbu v daném roce je potřeba odeslat do 20. srpna.

Ceny obědů se odvíjí od věku dítěte a najdete je níže v Řádu školní jídelny.

Cena svačiny je jednotná a činí 20 Kč za jednu svačinu. Odběr svačin je potřeba zohlednit při placení záloh na stravu.

Čip

Všichni žáci obdrží tzv. duální čip, který jim umožní jak vstup do školy (po přiložení čipu ke čtečce umístěné v přízemí budovy po pravé straně v mezidveří), tak odebrání obědu ve školní jídelně.

Vratná záloha při zapůjčení duálního čipu je 150,- Kč.

Neodhlášené a neodebrané obědy

Nedohlášené a neodebrané obědy v daném měsíci budou dle platné vyhlášky účtovány v plné výši nákladů. K tomuto kroku bude přistoupeno pouze po projednání vzniklé situace se zákonným zástupcem žáka. Netýká se situace, kdy systém hlásí červeně neodebranou stravu z důvodu nevyhodnocení stravného dne, nebo technického selhání čipového systému.

Odhlašování je možné do 14:00 hodin předchozího dne

Přihlašování do systému:

Strava.cz | Přihlášení

Jídelna: 3097

Uživatelské jméno: příjmení a první písmeno ze jména

(dohromady bez diakritiky, malá písmena)

Uživatelské heslo: variabilní symbol

(přidělen po vyplnění přihlášky u vedoucí stravování)

Na webu najdete:

– aktuální částku na účtu

– přehled o objednaných, odhlášených, odebraných a neodebraných jídlech

– rozhraní pro přihlašování, výběr a odhlašování obědů a svačin.

Řád školní jídelny

Prostory jídelny

Příjemné prostředí pro vaše děti

Hrazení stravného

Objednávku je možné uskutečnit v případě, že byla na účet školy poukázána stanovená částka nejpozději k 20. předchozího měsíce.
Oběd a svačinu lze objednat přes internet (www.strava.cz).

Přihláška do školní jídelny

V případě, že není stravné uhrazeno včas, není žákovi jídlo v ŠJ poskytnuto.