Školní jídelna

Školní jídelna v areálu ZŠ Jedovnice

Školní jídelnu ZŠ Jedovnice vede paní vedoucí jídelny Jana Šebelová.

Jana Šebelová–  vedoucí ŠJ

Tel.:  604 529 148

E-mail:  jana.sebelova@zsjedovnice.cz

Školní stravování je organizováno v souladu s vyhláškou MŠMT ČR číslo 107/2005 Sb. o školním stravování.

Výdej stravy

výdej obědů: 11:30 – 13:45 hod.

Školní jídelna využívá objednávání stravy přes internet. Objednávku je možné uskutečnit v případě, že byla na účet školy poukázána stanovená částka nejpozději k 20. předchozího měsíce.
Oběd a svačinu lze objednat přes internet (www.strava.cz).

Čip

Všichni žáci si zakoupí tzv. duální čip, který jim umožní vstup do školy, po přiložení čipu ke čtečce umístěné v přízemí budovy po pravé straně v mezidveří, a odebrání obědu ve školní jídelně.

Cena tohoto duálního čipu je 150,- Kč.

Neodhlášené a neodebrané obědy

Nedohlášené a neodebrané obědy v daném měsíci budou dle platné vyhlášky účtovány v plné výši nákladů, tj. 55 Kč. K tomuto kroku bude přistoupeno pouze po projednání vzniklé situace se zákonným zástupcem žáka. Netýká se situace, kdy systém hlásí červeně neodebranou stravu z důvodu nevyhodnocení stravného dne, nebo technického selhání čipového systému.

 

Přihlašování do systému:

Jídelna: 3097
Uživatelské jméno: příjmení a první písmeno ze jména
(dohromady bez diakritiky)
Uživatelské heslo: variabilní symbol
(přidělen po vyplnění přihlášky u vedoucí stravování)

 

Prostory jídelny

Příjemné prostředí pro vaše děti

Hrazení stravného

Objednávku je možné uskutečnit v případě, že byla na účet školy poukázána stanovená částka nejpozději k 20. předchozího měsíce.
Oběd a svačinu lze objednat přes internet (www.strava.cz).

Přihláška do školní jídelny

V případě, že není stravné uhrazeno včas, není žákovi jídlo v ŠJ poskytnuto.