Školní klub – kroužky

Kroužky a aktivity školního klubu

Kroužky pro rok 2022/2023
Začátek první týden v říjnu

Florbal

Kroužek je určen všem dětem, které zajímá florbal. Kroužek je veden zábavnou a hravou formou a je rozdělen na část průpravnou a hrací. V průpravné části je kladen důraz na seznámení se s pravidly, cvičení na koordinaci, vedení míčku a správné držení hole. Hrací část se zaměřuje na rozvoj týmového a strategického myšlení.

Kroužek je vhodný pro žáky 4. – 9. třídy.
pro 10-15 žáků

Kdy: pondělí 15:30 – 16:30

tělocvična ZŠ

Školní klub

Žáci 4. - 9. třídy

Mgr. Roman Ondráček

603 795 142

Informatika

Kroužek je určen pro zvídavé děti kteří si chtějí zábavnou formou zkusit vytvářet jednoduché počítačové programy z oblasti animace, prezentace a her. Kroužek je určen pro úplné začátečníky. Budeme především používat grafické programovací prostředí SCRATCH pocházející z univerzity MIT v USA. Seznámíme se základními prvky počítačového kódu jako např. podmínkami, cykly, událostmi, proměnnými, přiřazení. V rámci kroužku si děti vzájemně odprezentují výsledky svého snažení. Na závěr si v týmu naprogramují jednoduchou hru popř. jiný projekt podle vlastní volby.

Kroužek je vhodný pro žáky 5. – 9. třídy.

Kdy:  Úterý 14:30 – 15:30 (začátečníci)
15:30 – 16:30 (mírně pokročilí)

učebna PC

Školní klub

2. stupeň

Ing. Kamil Hudec

Gymnastika  – přihlašování probíhá u vedoucího kroužku

V kroužku se žáci seznámí se základy, ale i pokročilejšími cviky. Žákům se představí i gymnastika z jiného úhlu pohledu. Všeobecná gymnastika je základem rozvoje pohybových schopností i v mnoha dalších sportech. Využití moderních pomůcek umožňuje žákům mnohem snadnější nácvik akrobatických tvarů.

Kdy: úterý 17:00 – 18.00
18:00 – 19:00
čtvrtek 16:00 – 17:00

tělocvična ZŠ

p. Sekanina, Gymnastika do škol

1. a 2. stupeň

Josef Sekanina

601 320 964

Basketbal

Hraj a bav se!

Přijďte si zahrát nejpopulárnější sport planety!

V případě velkého zájmu budou dvě skupiny dle věku.

Vhodné od 4. třídy
Kdy: středa 13:45–14:30

tělocvična ZŠ

Školní klub

pro 1. a 2. stupeň; od čtvrté třídy

Mgr. Lukáš Buřt

RUKODĚLNÍK

Tvoř, vyráběj a bav se!

Vhodné od 2. třídy
Kdy: středa 15:00–16:00

třída ŠD

Školní klub

pro 1. a 2. stupeň; od druhé třídy

Jaroslava Miholová

Šachový kroužek

Staň se šachovým mistrem i Ty!

Cílem kroužku je dostat šachy do podvědomí dětí od útlého věku a naučit se tak hravou formou základům této královské hry. ZŠ Jedovnice ve spolupráci se šachovým oddílem Sokola Jedovnice bude i letos pod vedením dr. Fránka pořádat šachový kroužek pro žáky prvního /výjimečně druhého/ stupně. Přivítáme úplné začátečníky, mírně i více pokročilé hráče a hráčky. Podmínkou je zájem o tuto královskou hru a alespoň základní disciplína /nerušit jiné, soustředit se na hru/.

Kdy: středa 17:15–18:45, budova OÚ

Sraz před OÚ
První schůzka 5.10.2022

Školní klub

od 2. – 9. třídy

PharmDr. Stanislav Fránek

777 067 251

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK – přihlašování probíhá u vedoucího kroužku

 

Nahoď, vyčkej, ulov!

Pro nadšené rybáře a rybářky.


Kdy: čtvrtek 16.00–19.00

před budovou OÚ
první schůzka 6.10.2022

p. Marek, Rybářský svaz

pro 1. a 2. stupeň

František Marek

607 693 767

Kroužek keramiky

  • práce s jedním z nejhezčích materiálů pro rukodělnou činnost – keramickou hlínou a glazurami
  • keramická hlína je živoucí materiál, který lze zkoumat, objevovat a donekonečna proměňovat
  • seznámení s různými technikami a postupy při zpracování keramické hlíny, procvičení jemné motoriky
  • tvoření z volné ruky = výrobky pro radost i užitek


Kdy: čtvrtek 15.30–17:00
každý sudý čtvrtek

třída ŠD

Školní klub

pro 1. a 2. stupeň, od 2. třídy

Mgr. Jakub Ošlejšek

603 809 464