Školní klub – kroužky

Kroužky a aktivity školního klubu

Florbal

Kroužek je vhodný pro žáky 5. – 9. třídy.

Kdy: pondělí 14:45 – 15:45

hala SPŠ

Školní klub

Žáci 5. - 9. třídy

Bc. Roman Ondráček

603 795 142

Přírodovědný kroužek Netopýrek

Objevuj přírodu, objevuj svět!

Máš rád/ráda přírodu a zajímá tě vše, co je s ní spojené? Poznáš zvířata podle stop, stromy podle listů a jehličí nebo kámen podle barvy? Víš, z čeho se různé přírodní materiály skládají? Víš, jak vznikají krystaly? Co jsou to bakterie a viry a jak nás ovlivňují? Jak funguje sopka? Pokud je tvá odpověď na některou otázku NE, nebo se chceš dozvědět spoustu nových věcí, přidej se k nám!

S Netopýrkem se budeme vzdělávat, mikroskopovat, zkoušet různé pokusy a hlavně si užijeme spoustu zábavy!

Kdy: pondělí 15.00–16.30

Poznáváme stopy

Foto: zde

Školní klub

1. stupeň

Jana Najtová

603 391 356

Gymnastika

Kdy: úterý 13.20 – 14.20
14.20 – 15.20

tělocvična ZŠ

p. Sekanina, Školní klub

1. a 2. stupeň

Josef Sekanina

601 320 964

Kytara

Nauč se hrát i Ty!

V kroužku se naučíme pojmenovat jednotlivé části kytary, názvy strun pomocí básničky, rytmus, akordy a jednoduché písničky. Nutností je, aby každé dítě mělo svoji kytaru. Výuka bude probíhat ve volných prostorách školní družiny.

Kdy: úterý 15.15–16.00

Školní klub

Žáci 1. stupeň (omezený počet míst)

Barbora Janků

603 529 155

Deskohraní

Hraj a bav se!

Na začátku každé hodiny je dětem představena nová hra a vysvětleny pravidla. Poté si děti novou hru mohou zkusit zahrát. Vždy jsou dětem dispozici všechny ostatní hry, které se již naučily. Děti mají možnost přinést vlastní hru z domu a naučit ji ostatní.

Výběr her je tak opravdu pestrý, pro děti zajímavý a každý si jistě najde hru, která ho bude bavit. V deskohraní jsme již hráli: Superfarmář, Panenka na plese, Xichtíci, Hádej kdo?, Labyrinth, Duch, Monopoly, Bang!, Jungle speed, Cink, Tik Tak Bum a mnoho dalších krásných her nás ještě čeká.

Kdy: středa 15.00–16. 30

Školní klub

1. stupně

Monika Sehnalová

telefon

Šachový kroužek

Staň se šachovým mistrem i Ty!

Cílem kroužku je dostat šachy do podvědomí dětí od útlého věku a naučit se tak hravou formou základům této královské hry. ZŠ Jedovnice ve spolupráci se šachovým oddílem Sokola Jedovnice bude i letos pod vedením dr. Fránka pořádat šachový kroužek pro žáky prvního /výjimečně druhého/ stupně. Přivítáme úplné začátečníky, mírně i více pokročilé hráče a hráčky. Podmínkou je zájem o tuto královskou hru a alespoň základní disciplína /nerušit jiné, soustředit se na hru/.

Kdy: středa 17. 15–18. 45, budova OÚ

Přihlášku obdržíte na místě.

Školní klub

od 1. – 5. třídy

PharmDr. Stanislav Fránek

777 067 251

Basketbal

Hraj a bav se!

Přijďte si zahrát nejpopulárnější sport planety!

V případě velkého zájmu budou dvě skupiny dle věku.
Kdy: čtvrtek 14.45–15. 45 (starší)
15.45 – 16.45 (mladší)

tělocvična ZŠ

Školní klub

pro 1. a 2. stupeň; od třetí třídy

Mgr. Lukáš Buřt

604 796 570

Rybářský kroužek

Nahoď, vyčkej, ulov!

Pro nadšené rybáře a rybářky.


Kdy: čtvrtek 16.00–19.00

před budovou OÚ

Školní klub

pro 1. a 2. stupeň

František Marek

607 693 767