Školní klub – kroužky

Kroužky a aktivity školního klubu

Florbal

Kroužek je určen všem dětem, které zajímá florbal. Kroužek je veden zábavnou a hravou formou a je rozdělen na část průpravnou a hrací. V průpravné části je kladen důraz na seznámení se s pravidly, cvičení na koordinaci, vedení míčku a správné držení hole. Hrací část se zaměřuje na rozvoj týmového a strategického myšlení.

Kroužek je vhodný pro žáky 4. – 9. třídy.

Kdy: pondělí 13:45 – 14:45

hala SPŠ

Školní klub

Žáci 4. - 9. třídy

Mgr. Roman Ondráček

603 795 142

Informatika

Kroužek je určen pro zvídavé děti kteří si chtějí zábavnou formou zkusit vytvářet jednoduché počítačové programy z oblasti animace, prezentace a her. Kroužek je určen pro úplné začátečníky. Budeme především používat grafické programovací prostředí SCRATCH pocházející z univerzity MIT v USA. Seznámíme se základními prvky počítačového kódu jako např. podmínkami, cykly, událostmi, proměnnými, přiřazení. V rámci kroužku si děti vzájemně odprezentují výsledky svého snažení. Na závěr si v týmu naprogramují jednoduchou hru popř. jiný projekt podle vlastní volby.

Kroužek je vhodný pro žáky 5. – 9. třídy.

Kdy:  Úterý 15:30 – 16:30 (5.-7. třída)
16:30 – 17:30 (8.-9. třída)

učebna PC

Školní klub

2. stupeň

Ing. Kamil Hudec

Gymnastika  -přihlašování probíhá u vedoucího kroužku

V kroužku se žáci seznámí se základy, ale i pokročilejšími cviky. Žákům se představí i gymnastika z jiného úhlu pohledu. Všeobecná gymnastika je základem rozvoje pohybových schopností i v mnoha dalších sportech. Využití moderních pomůcek umožňuje žákům mnohem snadnější nácvik akrobatických tvarů.

Kdy: úterý 17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

tělocvična ZŠ

p. Sekanina, Gymnastika do škol

1. a 2. stupeň

Josef Sekanina

601 320 964

Deskohraní

Hraj a bav se!

Na začátku každé hodiny je dětem představena nová hra a vysvětleny pravidla. Poté si děti novou hru mohou zkusit zahrát. Vždy jsou dětem dispozici všechny ostatní hry, které se již naučily. Děti mají možnost přinést vlastní hru z domu a naučit ji ostatní.

Výběr her je tak opravdu pestrý, pro děti zajímavý a každý si jistě najde hru, která ho bude bavit. V deskohraní jsme již hráli: Superfarmář, Panenka na plese, Xichtíci, Hádej kdo?, Labyrinth, Duch, Monopoly, Bang!, Jungle speed, Cink, Tik Tak Bum a mnoho dalších krásných her nás ještě čeká.

Kdy: středa 15.00–16.30

Před třídou ŠD

Školní klub

1. stupně

Monika Sehnalová

telefon

Šachový kroužek

Staň se šachovým mistrem i Ty!

Cílem kroužku je dostat šachy do podvědomí dětí od útlého věku a naučit se tak hravou formou základům této královské hry. ZŠ Jedovnice ve spolupráci se šachovým oddílem Sokola Jedovnice bude i letos pod vedením dr. Fránka pořádat šachový kroužek pro žáky prvního /výjimečně druhého/ stupně. Přivítáme úplné začátečníky, mírně i více pokročilé hráče a hráčky. Podmínkou je zájem o tuto královskou hru a alespoň základní disciplína /nerušit jiné, soustředit se na hru/.

Kdy: středa 17. 15–18. 45, budova OÚ

Sraz před OÚ

Školní klub

od 1. – 5. třídy

PharmDr. Stanislav Fránek

777 067 251

Basketbal

Hraj a bav se!

Přijďte si zahrát nejpopulárnější sport planety!

V případě velkého zájmu budou dvě skupiny dle věku.

Vhodné od 4. třídy
Kdy: středa 14.35–15.35
15.35 – 16.35

tělocvična ZŠ

Školní klub

pro 1. a 2. stupeň; od třetí třídy

Mgr. Lukáš Buřt

Rybářský kroužek

Nahoď, vyčkej, ulov!

Pro nadšené rybáře a rybářky.


Kdy: čtvrtek 16.00–19.00

před budovou OÚ

Školní klub

pro 1. a 2. stupeň

František Marek

607 693 767

Cvičeníčko

Uvolni se, zacvič si!

Pohybový kroužek Cvičeníčko bude každý pátek v tělocvičně ZŠ, je vhodný pro žákyně 3. – 5. ročníku, zaměříme se na rozvoj pohybových schopností, vytrvalost a silové schopnosti, tanec, aerobik, míčové hry …

Vhodné pro děti ze 3.-5. třídy

Kdy: pátek 13.15–14.00

Tělocvična ZŠ

Školní klub

Žáci 1. stupeň

Mgr. Radka Hromková Ušelová