Školní klub – kroužky

Kroužky a aktivity školního klubu

Kroužky pro rok 2023/2024 budou upřesněny v průběhu měsíce září.
Začátek první týden v říjnu.

Keramika

  • práce s jedním z nejhezčích materiálů pro rukodělnou činnost – keramickou hlínou a glazurami
  • keramická hlína je živoucí materiál, který lze zkoumat, objevovat a donekonečna proměňovat
  • seznámení s různými technikami a postupy při zpracování keramické hlíny, procvičení jemné motoriky
  • tvoření z volné ruky = výrobky pro radost i užitek

vhodné pro žáky od 3. třídy

Kdy: pondělí 15.00–16:00

třída 1.B (ŠD3)

Školní klub

pro 1. a 2. stupeň, od 3. třídy

Mgr. Jakub Ošlejšek

603 809 464

Informatika

Kroužek je určen pro zvídavé děti kteří si chtějí zábavnou formou zkusit vytvářet jednoduché počítačové programy z oblasti animace, prezentace a her. Dalším tématem je programovaní robotů. Kroužek je určen pro úplné začátečníky i pro ty kteří kroužek již absolvovali. Budeme především používat grafické programovací prostředí MakeCode a dále textový jazyk Python.  Seznámíme se základními prvky počítačového kódu jako např. podmínkami, cykly, událostmi, proměnnými, přiřazení. V rámci kroužku si děti vzájemně odprezentují výsledky svého snažení. S robotem Microbit-CuteBot se žáci v týmu ZŠ Jedovnice zúčastní soutěže JEDOBOT. Kroužek je rozdělen na začátečníky a pokročilé. Podmínkou pro “pokročilé” je absolvování kroužku pro začátečníky.

Kroužek je vhodný pro žáky 5. – 9. třídy.

Kdy:  Úterý 14:00 – 15:00 (začátečníci)
15:00 – 16:00 (pokročilí)

učebna PC

Školní klub

2. stupeň

Ing. Kamil Hudec

Vaření

Tvoř, vař a bav se!

Vhodné od 3. třídy
Kdy: úterý 15:00–16:00 (1/14 dní)

kuchyňka (sraz před ŠD1)

Školní klub

pro 1. a 2. stupeň; od druhé třídy

Jaroslava Miholová

Gymnastika  – přihlašování probíhá u vedoucího kroužku

V kroužku se žáci seznámí se základy, ale i pokročilejšími cviky. Žákům se představí i gymnastika z jiného úhlu pohledu. Všeobecná gymnastika je základem rozvoje pohybových schopností i v mnoha dalších sportech. Využití moderních pomůcek umožňuje žákům mnohem snadnější nácvik akrobatických tvarů.

Kdy: úterý 17:00 – 18.00
18:00 – 19:00
čtvrtek 16:00 – 17:00

tělocvična ZŠ

p. Sekanina, Gymnastika do škol

1. a 2. stupeň

Josef Sekanina

601 320 964

Basketbal

Hraj a bav se!

Přijďte si zahrát nejpopulárnější sport planety!

V případě velkého zájmu budou dvě skupiny dle věku.

Vhodné od 4. třídy
Kdy: středa 15:30–16:30

tělocvična ZŠ

Školní klub

pro 1. a 2. stupeň; od čtvrté třídy

Mgr. Lukáš Buřt

Šachový kroužek

Staň se šachovým mistrem i Ty!

Cílem kroužku je dostat šachy do podvědomí dětí od útlého věku a naučit se tak hravou formou základům této královské hry. ZŠ Jedovnice ve spolupráci se šachovým oddílem Sokola Jedovnice bude i letos pod vedením dr. Fránka pořádat šachový kroužek pro žáky prvního /výjimečně druhého/ stupně. Přivítáme úplné začátečníky, mírně i více pokročilé hráče a hráčky. Podmínkou je zájem o tuto královskou hru a alespoň základní disciplína /nerušit jiné, soustředit se na hru/.

Kdy: středa 17:15–18:45, Chaloupky

Sraz před bývalou restaurací
První schůzka 11.10.2022

Školní klub

od 2. – 9. třídy

PharmDr. Stanislav Fránek

777 067 251

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK – přihlašování probíhá u vedoucího kroužku

 

Nahoď, vyčkej, ulov!

Pro nadšené rybáře a rybářky.


Kdy: čtvrtek 16.00–19.00

před budovou OÚ
první schůzka 5.10.2022

p. Marek, Rybářský svaz

pro 1. a 2. stupeň

František Marek

607 693 767

KARATE – přihlašování probíhá u vedoucího kroužku

Technika tradičního karate je založena na používání těla jako celku (synchronizace dechu, kontrakce a uvolnění svalů, dynamiky těla), raději než spoléhání se na sílu svalů rukou a nohou.

Kroužek je vhodný pro žáky od 1. třídy

Kdy: čtvrtek 17:00 – 18:00 (mladší)
18:00 – 19:00 (starší)

tělocvična ZŠ

Karate Klub Orel Blansko

Žáci od 1. třídy

Petr Průcha

723 017 675