Aktuality

ŠPP

+ kroužky

+ kroužky

Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace

Moderní škola, do které chodí děti, učitelé i rodiče s nadšením.

Vítáme Vás na oficiálních stránkách naší základní školy.

Nová budova základní školy byla postavena mezi lety 1947 – 1950 v lokalitě nad rybníkem Olšovec. Důvodem pro postavení nové budovy školy byla nedostačující kapacita staré školy, která se nacházela na městečku.

Základní škola byla postavena pro kapacitu 520 žáků. Školu navštěvují nejen místní žáci, ale i děti ze sousedních obcí Krasová, Kotvrdovice a Rudice.

Od školního roku 1997/98 škola navázala velmi přátelské vztahy s partnerskou základní školou v Německu. Základní škola sídlí v Aschheimu, kam žáci v doprovodu učitelů jezdí zdokonalovat své jazykové schopnosti.

Dalšími partnerskou školou je základní škola  základní škola ve slovenské Tatranské Lomnici.

Škola = hra, radost, poznání

Tvoříme školu, ve které jsou hlavními hodnotami kritické myšlení, kreativní a inovativní myšlení, emoční a sociální inteligence, spolu­práce, zvídavost, zodpovědnost, zájem o okolní svět, respekt k individualitě, vnitřní motivace a radost ze života.

Školní klub

Kroužky organizované školou ZŠ Jedovnice

Hraj a bav se!

Learn English with us!

Nauč se hrát i Ty!

ŠKOLNÍ KLUB

Školní klub je přístupný všem přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností (hraní společenských her, četba knih, komunikace s ostatními žáky apod.).

Školní družina + kroužky

Informace o provozu školní družiny a kroužků

Nauč se s námi něco nového

Nejpopulárnější sport planety!

Pro holky i kluky!

Během doby od 14.00-15.00 hod. je vyhrazen čas pro pobyt venku (mimo budovu školy),
proto v tuto dobu žáci nemohou odcházet sami domů.
Na telefonické omluvenky nebude brán zřetel a žák nebude samostatně uvolněn!!
Je nutné doložit omluvenku písemně.

Otevřeno

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SVÁTKY
PRÁZDNINY mimo provoz

Přihlášení

Přihlášku obdržíte od vedoucího kroužku.

Školní jídelna

Aktuální jídelníček