Školní družina – kroužky

Kroužky a aktivity školní družiny

Pohybový kroužek

Nauč se s námi něco nového!

Gymnastika vhodná pro žáky první třídy.

Školní družina

1. třídy

Mgr. Radka Hromková Ušelová, Dis.

603 802 856