Projekty financované EU

Dotace a přehled ESF projektů

KidVenture

Název projektu: KidVenture
Zkrácený název projektu: KidVenture
Název projektu anglicky: KidVenture
Datum zahájení projektu:
Datum ukončení projektu:
Doba trvání projektu:
Celková výše dotace:

 

KidVenture is a project for children, teachers, parents and for all that hold an interest on entrepreneurship education and computer learning games

KidVenture

KidVenture is a project for children, teachers, parents and for all that hold an interest on entrepreneurship education and computer learning games.

The project’s main goal is to create an innovative computer learning game for Entrepreneurship Education of children between 6  and 10 years old, for use in formal, non-formal and informal education settings, and that will be available completely free Europe wide.

Odkaz na facebook: https://m.facebook.com/kidventuregame/

Odkaz youtube: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=TY07aYj_hzw&app=desktop

Women for women

Cílem projektu Obědy pro děti je pomoci dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit.

Pomoc potřebným dětem je poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, nezkomplikovalo to ještě více situaci jejich rodičů a pomoc nemohla být zneužita. Se základními školami je nutná úzká a aktivní spolupráce. Ředitelé škol, za spolupráce pedagogů, vytipovávají potřebné děti dle své dlouholeté pedagogické praxe. Každá žádost je řešena individuálně.

Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0008003

 Projekt s názvem „Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích“ se zaměřuje na rozšíření doby provozu klubu a realizaci příměstských táborů v době školních prázdnin. Daná zařízení zajistí péči o děti mladšího školního věku v době mimo školní vyučování, kdy rodiče potřebují být v zaměstnání. Hlavním cílem je podpořit uplatnění rodičů na trhu práce, a tím usnadnit skloubení pracovního a rodinného života.

Granty a projekty

Přehled grantů a projektů ZŠ Jedovnice.